Silvergruvan 2015-09-12

Brytningen skedde huvudsakligen under 1600- 1700-talet med några senare brytningsförsök