Bergströmstorp 2016-05-23

Bergströmstorp i Riddarhyttan

en plats för vila och ro