Kvarnstens gruvan

Kvarnstens gruvan i Lugnås i västergötland

gruvan är från 1100 talet och det pågick fram till 1915

efter att kvarstenar gick ifrån gnejs till betong så förlorade

denna till konkurenten betong 

Gruvan öppnades för besök 1933